Pelarlabyrinten - Maria Sandstig och Rikke Wilms - Vitabergsparkens lekplats

Maria Sandstig och Rikke Wilms
Pelarlabyrinten

Uppdragsgivare: Stockholms stad
Projektledare: Karin Mehlis

Pelarlabyrinten på Vitabergsparkens lekplats består av en samling avbarkade trädstammar som pekar mot himlen. Här mellan pelarna kan man gömma sig, försvinna, balansera eller klättra upp med uppsikt över platsen och staden. Här uppstår en spänning med mängden av avbarkade träd och intima små rum.

Platsen framstår som stor och öppen men rumsligt definierat av den vilda växtligheten och klipporna som ligger öppna i övergången mellan platån och den starka branten ner mot stan.

Labyrinten står som en tydlig och karaktärsfylld avgränsning av den öppna platsen.

Pelarna består av avbarkade svartbrända stammar. Mellan de många svartbrända stammarna målas vissa i rött och natur. De varierar på höjden mellan knappt tre till nästan fem meter.

Vår tanke var att ett antal pelare i fallskyddsområdet skulle ha jack för fötterna med möjlighet till klättring. Tyvärr levererades alla pelare med fotjack och istället för att skicka tillbaka dem försökte entreprenören ta bort fotjacken.
På grund av detta är helhetsintrycket ett annat än vår intention.

Lekplatsen invigdes i december 2007.

Lekrådet - www.lekradet.se