Samtidsmönster - Petter Hellsing - Flygplansmuseum

Petter Hellsing
Samtidsmönster

Ridå, Flygplansmuseum i Linköping Statens Konstråd
Demonstrationerna på Himmelska fridens torg, Nelson Mandelas frigivning och de brinnande tvillingtornen förs samman i Samtidsmönster, Petter Hellsings ridå till hörsalen i Sveriges flygvapenmuseum i Linköping.
Den vävda ridån ger ett fragmentariskt panorama över de senaste decenniernas nyhetsflöde. Vi möter världspolitikens män och kvinnor såväl som vanliga människor, som den östtyske gränsvakt vars hopp över taggtråden till väst i början av 60-talet förevigades av en påpasslig fotograf. Idag kan de flesta av oss identifiera bilderna, men tidens gång är obeveklig och det kommer inte att dröja länge innan vissa av dem fallit i glömska.

Världshändelserna binds i ridån samman med det lokala. Det mörka streck som drar fram genom kompositionen hämtar sin form från den östgötska Svartån, sedd från luften. Bilderna och de abstrakt mönstrade fälten åkallar på samma sätt en flygfotografs återgivning av landskapet, med skarpt avskurna åkrar och skogsområden utlagda som i ett lapptäcke.

En infogad bild av arbetare på väg ut från Saabfabriken i Linköping förstärker kopplingen till trakten.
Hopfogandet av det globala och lokala speglar vår tids världsbild; geografiskt avlägsna händelser kommer
oss nära då de ofta får återverkningar på vår ekonomi och sysselsättning.

Men samtidigt som världens delar knyts närmare varandra blir sammanhangen alltmer komplicerade och svåröverblickbara. Lojaliteter, fiendskaper och hotbilder inom den internationella politiken och ekonomin följer nya och mindre stabila mönster idag än under det kalla krigets epok. Här får de geometriska partier i ridån som interfolierar de återgivna fotografierna en särskild betydelse. De regelbundet uppbyggda mönstren låter sig tolkas som en metafor för hur vi ordnar och sorterar information och – kanske fåfängt – försöker skapa begripliga samband. Samtidsmönster låter historia och nutid flyta samman i en vittfamnande ögonblicksbild som av framtidens ögon säkert kan komma att uppfattas som både tidstypisk och gäckande. 
 
Love Jönsson                     
Text från Statens Konstråds årsbok