Allting har sin egen hemlighet. Blåeriets heliga rum. FILM - Jeanette Schäring - Wärenstams , Borås

Jeanette Schäring
Allting har sin egen hemlighet. Blåeriets heliga rum. FILM
- 12 March 2023

Everything has its own secret. Blåeriets heliga rum.

En eko-poetisk film som tar betraktaren på en personlig resa.                                                                          

Första gången filmen visas är nu på Wärenstams i Borås