ARTISTS O & FIBER ART SWEDEN: LÄNK - LINK - LINKKI - - Hanaholmen - Hanasaari

ARTISTS O & FIBER ART SWEDEN: LÄNK - LINK - LINKKI
- 30 January 2022

Varmt välkomna! Utställningen öppnar den 10 september klockan 16. Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Hanaholmsstranden 5, Esbo, invid Helsingfors.

Konstnärsorganisationerna Artists O och Fiber Art Sweden har organiserat och curerat en gemensam utställning som visas på Hanaholmens galleri hösten 2021. Totalt 15 konstnärer från Finland och Sverige medverkar i utställningen med titeln Länk – Link – Linkki. Medlemmarna i de båda organisationerna verkar inom fälten konst, konsthantverk och design – de har alla en stark koppling till material, något som definieras i verken såväl konkret som i ett konceptuellt förhållningssätt. Syftet med utställningen är att skapa nya nätverk för konstnärer mellan Finland och Sverige.

Sex konstnärer från Finland och sex konstnärer eller konstnärskonstellationer från Sverige deltar på utställningen. De svenska konstnärerna valdes ut bland medlemmar i Fiber Art Sweden (FAS) av Lotte Nilsson-Välimaa and Maria Sandstig, som även de är medlemmar i FAS. De utvalda svenska konstnärerna fick sedan i sin tur bjuda in en samarbetspartner bland de finska konstnärerna i Artist O. Processen baserades på ett open call som organiserades för samtliga medlemmar i Artist O. Slutligen arbetade de finska och de svenska konstnärerna gemensamt fram ett tematiskt innehåll för utställningen.

Deltagande konstnärer/konstnärskonstellationer i utställningen Länk – Link – Linkki:

  • Konstellationen Hugger-Mugger with Maria Hägglund, Catarina W. Källström and Elinor Ström (SE) – Piia Lieste (FI)
  • Sonja Löfgren-Birch (SE, FI) – Veera Tamminen (FI)
  • Konstellationen Lotte Nilsson-Välimaa & Inger Bergström (SE) – Paavo Halonen (FI)
  • Gunnel Pettersson (SE) – Elina Laitinen (FI)
  • Maria Sandstig (SE) – Virpi Vesanen-Laukkanen (FI)
  • Ellen Skafvenstedt (SE) – Riikka Peltola (FI)

 

Artists O (Taiteilijat O ry), en icke vinstdrivande organization för konstnärer inom fältet tillämpad konst, bildades 2006 och är i sin tur medlem i organisationen Ornamo. Organisationens syfte är att öka kunskapen om industriell konst och konsthantverk, speciellt den så kallade materialbaserade konsten, samt att stärka dess position inom fältet för samtidskonst.

Fiber Art Sweden (FAS) bildades 1998 och är ett nätverk av konstnärer som verkar inom ett utvidgat textilt fält. Syftet är att befrämja diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären. Kontinuerligt har FAS med sin aktivitet uppsökt nya platser och sammanhang och intagit nya positioner – såväl i form av curerade utställningar som samtalsserier och workshops.

Utställningen Länk – Link – Linkki som visas på Hanaholmens galleri kan ses som ett pilotprojekt för ett fördjupat samarbete med fortsatta gemensamma projekt också i Sverige.

Bild: Paavo Halonen: Ihoni on pehmeä / Kom och håll om mig, 2020.

www.artists-o.fi
www.fiberartsweden.nu

Logotypes