Arvbetagelse - artist talk - - Centrum för fotografi

Arvbetagelse - artist talk

Arvbetagelse presenterar årets projekt – två filmer och en blogg på CFF, Tjärhovsgatan 44 i Stockholm den 6 december klockan 18-20.
Välkomna!

Landskapsarbete © Arvbetagelse 2018
Filmen visar arbetet med en monumental textil gestaltning på ett stycke åkermark i Hälsingland. Gestaltningen går att både med allvar och humor koppla till begreppet land art, som växte fram som konstnärlig uttrycksform under 1960- och 1970-talet. Här fanns ursprungligen en inbyggd kritik av kommersialism och det urbana – konstnären vände staden ryggen och tog sig ut i landskapet och gestaltade med de material som där fanns att tillgå.

I Landskapsarbete © Arvbetagelse 2018 väljs en annan väg, där konstnärerna kan sägas återbörda de redan industriellt fabricerade materialen tillbaka till naturen. Med vetskap om den utarmning av vår planet den industriella textilproduktionen bidrar till kan verket även ses som en förtvivlad gest till ett läkande – vi lappar ihop det vi varit med om att förstöra.

Idé och produktion: Arvbetagelse
Foto: Christer Löf
Klipp: Sven Blume
Musik: Inity Step Koncrete Roots
   
Arbetsvisa © Arvbetagelse 2018
Filmen kan beskrivas som en konstnärlig undersökning av arbetsvisor med anknytning till textilt hantverk. Kvinnors musicerande har genom sekler främst varit en hemmets, privatlivets och vardagens musik –  arbetsvisan har här en framträdande plats. Arbetsvisor blir ett sätt att skapa rytm, känsla och uthållighet. I det gamla bondesamhället kunde det vara visor som sjöngs när linet skulle bråkas eller när vävaren skulle hitta en jämn takt på skyttelns rörelse.

Kunskap som kopplas till hantverk är svår att begreppsliggöra, det går inte heller att skapa manualer för hantverkets krav på skickligt utförande. Arbetsvisan blir därför ett sätt att både beskriva en kunskapsform och att vägleda i själva utövandet – arbetsvisan får hantverkaren att memorera och fokusera, att få den ”rätta känslan”.

Idé och produktion: Arvbetagelse
Foto, klipp och ljud: Amrit Fors
Sångcoach: Agneta Stolpe

Se filmerna här >>>

Arbetsvandring – Arvbetagelse 2018
Bloggen tar sin utgångspunkt i de arbetsvandringar från Dalarna till Stockholm som var mycket vanliga ända in på 1900- talet. Jorden kunde inte föda befolkningen och arbetsvandringar till större städer blev en överlevnadsstrategi – ett fenomen som finns kvar än idag fast i andra och mer globala skepnader. Utifrån detta reflekteras kring arbetsvandring som historisk och samtida företeelse med fokus på kvinnligt textilt arbete och kvinnohistoria.

Enligt google maps tar det två dygn och 23 minuter att ta sig till fots från Rättvik till Stockholm. Detta blir den sammanlagda tiden konstnärerna vandrar, vandringen delas upp på ett flertal tillfällen och sker i olika kontexter. Till ett flertal av vandringsetapperna väljs en tematik eller ett samtalstema med utgångspunkt från begreppet ”kvinnligt arbete”. Under processen bjuds gäster från olika professioner in.

Läs hela bloggen här >>>

En konstellation av åtta konstnärer från nätverket Fiber Art Sweden ingår sedan 2014 i projektet Arvbetagelse. Utgångspunkten är att utifrån olika teman, kollektivt och konstnärligt forska kring det textila kulturarvet. Anna Lindkvist Adolfsson, Inger Bergström, Frida Berntsson, Margareta Danhard, Catarina W. Källström, Anna Sjons Nilsson, Carina Bergholm, Maria Wahlgren.

Arvbetagelse presenterar – två filmer och en blogg har även visats på:
Galleri Se konst i Falun 17 november 2018

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Projektet ingår i FAS XX – två decennier i det utvidgade fältet – Fiber Art Swedens jubileumsprogram och genomförs med stöd av kulturradet, Helge Ax:son Johnsons stiftelse

landstingetdalarnalogga