Arvbetagelse - - Dalarnas museum

Arvbetagelse
- 18 September 2016

ARVBETAGELSE
– åtta konstnärer i dialog med det textila kulturarvet

Konstnärer: Anna Lindkvist Adolfsson, Carina Bergholm, Inger Bergström, Frida Berntsson, Margareta Danhard, Catarina W. Källström, Anna Sjons Nilsson, Maria Wahlgren

Utgångspunkten för Arvbetagelse är att konstnärligt undersöka det textila kulturarvet och dess påverkan på människor i samtiden och genom historien. Med fokus på Skåne, Hälsingland och Dalarna har Arvbetagelse tagit del av museers och institutioners textila samlingar. Genom en serie utställningar gestaltas projektet publikt, individuella verk såväl som gemensamma installationer presenteras. Arvbetagelse ger ingen allmänhistorisk framställning – snarare betvivlar, reviderar, prövar och ger form åt personliga tolkningar av ett komplext textilt kulturarv.

Genom att ta del av museers och institutioners textila samlingar har frågor väckts såsom: Hur gestaltar vi det kollektiva minnet i samlingar och arkiv? Hur förhåller vi oss till tid och arbete, mellan bevarande och förnyelse? Synliggör samlingarna bara den del av historien som följer normen?

Utställningen i konsthallen på Dalarnas museum knyts ihop av tankar kring väv. En installation med vävstolar tillsammans med vävredskap och föremål från museets samlingar finns i en av salarna. I rummet bredvid är väggarna fyllda med 1152 rutpapper där ett daldrällsmönster framträder.

Dalarnas museum Stigaregatan 2-4, Falun

Museets hemsida>>>

Till utställningsserien har en katalog producerats som finns att köpa på museet under utställningstiden.

Projektet har genomförts med stöd av:

nfh

crafoord

Estrid Ericsons stiftelse