Arvbetagelse - - Hälsinglands museum

Arvbetagelse
- 30 January 2016

ARVBETAGELSE
– åtta konstnärer i dialog med det textila kulturarvet

Konstnärer: Anna Lindkvist Adolfsson, Carina Bergholm, Inger Bergström, Frida Berntsson, Margareta Danhard, Catarina W. Källström, Anna Sjons Nilsson, Maria Wahlgren

I konstprojektet Arvbetagelse utforskas det textila kulturarvet med fokus främst på landskapen Hälsingland, Dalarna och Skåne. Genom att ta del av museers och institutioners textila samlingar har frågor väckts såsom: Hur gestaltar vi det kollektiva minnet i samlingar och arkiv? Hur förhåller vi oss till tid och arbete, mellan bevarande och förnyelse? Synliggör samlingarna bara den del av historien som följer normen?

På Hälsinglands museum möter besökaren ett fotografi där åtta kvinnor klädda i särk står vid älvens kant. Utslaget hår, långt och kort – lockelse och förförelse. I anslutning till bilden finns en formation av en mängd brudkistor. Kistor från museets egna samlingar samsas med konstnärernas kistor från 60- och 70-talet. Brudkistan som en funktionell nödvändighet eller brudkistan som bevarande av förväntningar kring könsroller och levnadssätt?

I det större utställningsrummet visar konstnärerna individuella verk där tankar och idéer kring begreppet Arvbetagelse tar plats. Dessutom tillägnas ett mindre rum gemensamma processer, händelser och erfarenheter som projektet Arvbetagelse hittills genererat – som ett gestaltat forskningsrum. Bland annat visas i en serie fotografiska verk delar av improviserade situationer. Läs konstnärernas verktexter längst ner på sidan.

Vi konstnärer i Arvbetagelse har praktiserat och fysiskt klätt oss i det textila kulturarvet. Genom att ta del av textila samlingar och historien bär vi med oss bilder, kanske en känsla. Under arbetsprocessen plockar vi sedan ur det minnet. Det är improviserat och sker i stunden. Dåtid och nutid går in i varandra. Vi kopierar inte, vi förnyar inte någon dräkt eller dräktdel. Istället prövar vi ett känslomässigt och kroppsligt förhållande till bärbara artefakter. Det är människorna som är i centrum.

Arvbetagelse har tidigare visats på Österlens museum i Simrishamn. Här stod associationer kring magasinens och arkivens form i centrum, läs mer om utställningen här >>>

Närmast kommande utställning äger rum i maj 2016 på Dalarnas museum i Falun. Utställningsplatsernas geografiska placering och kontext påverkar presentationernas innehåll och utformning.

Till utställningsserien har en katalog producerats som finns att köpa på museet under utställningstiden. Tack för stöd från Estrid Ericsons stiftelse.

Vernissage lördagen den 21 november klockan 13.
VÄLKOMNA!

Hälsinglands museum | Storgatan 31, Hudiksvall | Öppettider: mån 12-16, tis-fre 10-16, lör 12-16 |

Nedan hittar ni titlar och verktexter. Samt Paula Rooths artikel Textilierna som format samhället som återpublicerades i Landets Fria Tidningar den 18 november 2015.