DEN KANSKE LANDAR, KANSKE LÄTTAR - PMP - Jakobsbergs konsthall

PMP
DEN KANSKE LANDAR, KANSKE LÄTTAR
- 8 October 2022

Öppning lördag den 3 september kl. 12 - 15. Jakobsbergs konsthall, Centrumgallerian.

PMP – Inger Bergström, Lotte Nilsson Välimaa, Cilla Ramnek och Katarina Wiklund


I Jakobsbergs konsthall visar PMP en installation där tankar om arkiv, en gardin och en skulptural gestaltning materialiserar sig.

PMP är en konstellation av fyra konstnärer: Inger Bergström, Cilla Ramnek, Lotte Nilsson Välimaa och Katarina Wiklund som arbetar med rumsliga, temporära och permanenta gestaltningar. Konstnärerna har alla varit verksamma på konstscenen sedan 90-talet.
De har tillsammans, individuellt och i andra konstellationer, initierat och medverkat i flertalet konstprojekt där rummets förutsättningar och kontext utgör startpunkten. Samtliga fyra är utbildade på Konstfack, där deras fokus låg på konst med textil inriktning. Som etablerade konstnärer har de bidragit till utvecklingen och utvidgningen av det samtida textila konstfältet under de senaste decennierna.

Inger Bergströms konstnärliga verksamhet består av arbete i individuella konstprojekt, projektledning, kuratorisk verksamhet och offentliga gestaltningsuppdrag.
Hösten 2022 ställer hon ut separat på Konstakademien. Hon initierade och kurerade utställningen Berättelser om/Stories About på Textilmuseet i Borås 2019.
Under åren 2005 – 2012 var Inger Bergström professor på Konstfack i Stockholm, dessförinnan verkade hon som professor under fyra år på Högskolan för design och konsthantverk/HDK
i Göteborg. Hon innehar ett tioårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

Cilla Ramneks konstnärliga produktion rör sig mellan fördjupat ateljéarbete inför utställningar, offentliga konstuppdrag, författandet av böcker, föreläsningar och kuratoriella uppdrag. Sommaren 2021 visade hon en monumental gestaltning på Sergels torg i Stockholm: Flygande mattan, en 580 kvm stor abstrakt komposition uppbyggd av golvmoduler. Hon arbetar sedan 2017 med en omfattande konstnärlig gestaltning till Järla station, en av de nya tunnelbanes- tationerna i Stockholmsregionen. 2018 fick hon uppdrag av Stockholm konst att gestalta och måla en 40 meter hög skorsten i Globenområdet. Hon innehar ett tioårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

Lotte Nilsson Välimaa, medlem i Fiber Art Sweden, har verkat som projektansvarig för denna utställning. Hon har i sin konstnärliga verksamhet ett tydligt fokus på kollektiva processer, något som tagit sig i uttryck i ett flertal olika samarbetsprojekt såväl som i individuella relationella konstprojekt.
Hon ingick i konstellationen som drev det fleråriga projektet Möta Nöta Stöta/Råka Ömsa Speja – en grön manskapsbod byggdes om till ett ambulerande utställnings- och projektrum som under ett par somrar rörde sig i Västerbottens inland. De temporära platserna blev utgångspunkter för möten, diskussioner och kreativa processer.

Katarina Wiklunds konstnärliga verksamhet befinner sig inom skilda kontexter såsom konst
i offentlig miljö, inredning och scenografi. Centralt är hela tiden ett undersökande av plats, situation och möten med människor. Hon driver ett mångårigt samarbete med arkitekten Susanna Wiklund. Tillsammans har de gestaltat olika sorters offentliga rum, såsom exempelvis Oxelöskolan och en kyrka i Nacka. Just nu arbetar de med en storskalig skulptural gestaltning av Islandstorget. Wiklund är även etablerad som scenograf och kostymör. Hon har haft uppdrag som konstkonsult åt Region Stockholm och Uppsala Kommun, och verkar nu som projektledare åt Stockholm Konst.


Välkommen till utställningen hälsar Järfälla kultur
Mikael Falk, konstansvarig mikael.falk@jarfalla.se, tel 08-580 296 74


Jakobsbergs konsthall, Jakobsbergs bibliotek, Centrumgallerian. Öppet: måndag–torsdag 10–19, fredag 10–18, lördag 11–16.