Experiment för utopier - - Ystad konstmuseum

Experiment för utopier
- 19 August 2018

Odlingen* bjuder in till Experiment för utopier
Deltagare är Amit Sen, Anders Emilsson, Caroline Mårtensson, Gunnel Pettersson, Gylleboverket med Jona Elfdahl, Etta Säfve & Shelley Sharr, Kristina Lindström & Åsa Ståhl, Madeleine Tunbjer & Clea van Berkel, Malin Lobell, Peter Ojstersek och Petra Lilja. Utställningen är initierad och kuraterad av Gunnel Pettersson.

Experiment för utopier är en utgångspunkt för ett samtal som rör sig mellan konst-forskning-design. idén om Utopin påminner oss om hur vi har det, och hur vi kan ha det tillsammans. Det finns en spänning mellan det välkända, det som är i förändring och förmågan att föreställa sig. I experimentet är det möjligt att konfrontera denna spänning, leka, ta risker, pröva, kritisera, analysera och reflektera. Både utanför- och inne på museet kan publiken ta del av detta som odlingar, film, foto, skulptur, installation, performance och programpunkter.

Konsten erbjuder en komplexitet. En del av både konstens tillblivelseprocess och upplevelseprocess är till och med av kaotisk natur. Det kan användas som ett mindre rationellt sätt att möta det orealistiska, okända och förstå mänsklig samvaro i förändring.
Det finns en poäng i att flera av de inbjudna konstnärerna har en koppling till trakten och regionen. Det finns ett "här" i utställningen som givetvis också relatera till en omvärld och det som är långt borta.

*Odlingen är en samlingsplats för aktioner och konstprojekt drivna av - och samarbeten med Gunnel Pettersson.