FAS 4 - - Skulpturens Hus

FAS 4
- 21 August 1999

En utställning med 21 av Fiber Art Swedens medlemmar och sex konstnärer inbjudna från Estland, Lettland och Litauen. Curator för utställningen var William Easton. Läs Eastons text till utställningsfoldern >>

Projektet utformades som en inventering av fiberart i Sverige, för att synliggöra konst med "låga" värden och material, och väcka debatt om särart och innehåll. Resultatet blev en välbesökt utställning med bla. installationer, video, skulpturala objekt och databaserad konst. Innehållet kretsade kring hem och identitet, natur, miljö, ursprung och omvärld.

Konstnärer från FAS:
Inger Bergström, Anna-Lena Carlsson, Britta Carlström, Saimi Kling, Tarika Lennerbjörk, Birgitta Lindberg, Eva Mozard, Monica Nilsson, Lotte Nilsson-Välimaa, Veronica Nygren, Gunnel Pettersson, Anna-Lena Rydberg, Anna Sjons Nilsson, Lena Stenberg, Maria Wahlgren, Ulrika Wedin, Ulla West, Eivor Willbacka, Linda Willén, Catarina Williamson, Katarina Wiklund  

Inbjudna konstnärer:
Jobless Lovers (Helena Lehismets, Ele Paks, Helena Palm, Kadi Soosalu), Estland, Zaiga Putrama, Lettland, Kristina Inciuraite, Litauen

Utställningen genomfördes med stöd av:

Konstnärsnämnden