Installation och objekt - Lenka Jonesson Deker - Rindö Redutt

Lenka Jonesson Deker
Installation och objekt
- 15 January 2021

Visningen är i Vaxholms kommun i den tidigare militära anläggningen på Rindö Redutt. I två bergrum har Lenka installerat olika föremål.
De står alltid öppna för besök.