Laboratoriet III - - Almgrens Sidenväveri & Museum

Laboratoriet III
- 31 October 2015

Laboratoriet är en experimentyta på Almgrens Sidenväveri & Museum fritt kopplat till projektet Siden och Samtid, ett samarbete med det textila nätverket Fiber Art Sweden (FAS). Laboratoriet är inte ett utställningsrum i traditionell bemärkelse. Inga färdiga verk och genomarbetade installationer visas här. Det är istället processer, frågor och öppna förhållningssätt som visas och kommuniceras. Laboratoriet är en plats för utforskande, där textila material, tekniker och perspektiv får plats att utvecklas.

Laboratoriet III pågår parallellt med FAS-utställningen Skrida till verket. Laboratoriets yta aktiveras under denna period av inbjudna konstnärer från FAS.

21 sep - 3 okt Carina Bergholm
5 okt - 17 okt  Carina Marklund
19 okt - 31 okt Gunilla Poignant

Carina Bergholm
Arkiv 1: textila

Under de senast två åren har jag som del i projektet ARVBETAGELSE, rest landet runt och med vita handskar fått känna, vrida och vända på objekten i de textila arkiven.
Funderar kring - vad sparas och varför? Vad sparas inte och varför?

Rader av dokumenterande bilder av allvarliga personer iklädda vardagskläder och dräkter. Nummerordning, listor och tabeller. Rader av liknande gulnande vita skjortor på vadderade galgar. Omständliga procedurer med månader av frysning för att inte få in skadedjur i arkivet efter det att textilierna varit utlånade och utställda. Frysning av sådant som jag känner igen från mitt eget hem. Vad är viktigt för historien? Vad betyder värde? Ger proveniens något om jag tillför det till det som finns hemma hos mig? I mitt syrum? Mina arkiv?

Jag förlorar mig i arkivestetiken, nummersystem, kolon-tecken, klisterlappar, etiketter på oblekta snören, sorterat i storleksordning, sorterat i färgordning. Vem har ägt den här knappen? Vilket plagg satt den i och har det plagget varit med om något spännande?

 

Carina Marklund
Reduce

Genom saltet i våra ögon får vi stöd för vår oro av varje annan organism på jorden.
Tårar är biosfäriska, är ursprung, hav, inte våra.
Havet erbjuder sin stillhet och sitt djup till det innersta i människorna, djuren och växterna;
också sina stormar.

Björn Berglund, Ögat i blomman

I installationen Reduce har jag precis som namnet påvisar valt bort, reducerat. Valt bort nästan all färg, valt bort broderiet och visar istället det som ofta är början i mitt bildbyggande. Mina screentryckta teckningar. Här som delar som tillsammans får bilda en enhet, ett collage av berättelser.

 

Gunilla Poignant
Okänt landskap

Okänt landskap
Är ett pågående projekt som speglar inre tankar och processer.
Det är materialexperiment i akryl, tusch, trä och siden.
Skira sidentyg möter hårda material.
I ett undermedvetet växer objekten fram, som kroppar i tid och rum.

www.poignant.se