Land Art - Leyun Wang - Litografiska Museet

Leyun Wang
Land Art
- 30 September 2023

Söndagen den 28 maj invigs Land Art på Sundby Gård på Litografiska Museet. Eeva Laine, ordförande i Huddinge kultur- och fritidsnämnd inviger kl 13.00.

Land Art är en konstform som tar avstamp i landskapet och där naturen eller stadslandskapet används som källa för konstverket. Inom Land Art uppförs platsspecifik konst, vilken innebär att en plats tas i anspråk och dess karaktär förändras med en gestaltningsprocess. Materialet som används är främst sådant som man finner på platsen – såsom jord, stenar, sand, grenar, stockar, blommor, blad och vatten.

Medverkande konstnärer är Olle Magnusson, Hanna Rössner, Elena Wiikholm, Arnaud Guy, Aleksandra Paranchenko, Patrik Quist, Rika Shimabukuro, Leyun Wang.