Material Matters - - Norrköpings Konstmuseum

Material Matters
- 27 October 2002

Textil konst betraktas ofta som ett hantverk med egna kriterier och egen publik. Följden blir en marginalisering av textilkonsten till skillnad från övriga konstformer som måleri, skulptur, fotografi, installations- och videokonst. Det är delvis denna förväxling som legat till grund för utställningen Material Matters.

Det är även viktigt att i ett sådant sammanhang förankra diskussionen i historien och betrakta hantverkets utveckling i ett bredare konsthistoriskt perspektiv - där konstnärer inom alla genrer hittat nya uttrycksformer, via textil och andra material. En utveckling vars början går tillbaka till 1950 - och 1960 - talen.

I arbetet med Material Matters, som genomfördes med Norrköpings Konstmuseum satte vi in våra konstnärskap i en konsthistorisk kontext. Viktigt var att detta gjordes på ett ställe/museum som arbetar i en konstkontext. Utställningen handlade också om olika ingångar och synsätt; textilamaterial och tekniker som idé och koncept, materialets egna konnotationer och om materialet som startpunkt/utgångspunkt.
 

Konstnärer:
Emese Benczúr, Inger Bergström, Louise Bourgeois, Anna-Lena Carlsson, Helen Chadwick, Elizabet Christiansson, Mike Kelley, Tarika Lennerbjörk, Edward Lipski, Max Mohr, Cathy de Monchaux, Claes Oldenburg, Urszula Plewka-Schmidt, Hans Hamid Rasmussen, Peter Rösel, Berend Strik + One Architecture, Rosemarie Trockel, Maria Wahlgren

Till utställningen producerades katalog Material Matters - the substance og textile art av NKM i samarbete med utställarna från FAS. Texter av Johanna Rosenqvist Material i tid och rum och Fred Andersson Vävar av tråd - vävar av betydelse. Katalogen går att beställas och texterna finns att läsa under Arkiv  >>