Postnomadiska landskap - Emma Göransson - Vilhelmina utställningshall

Emma Göransson
Postnomadiska landskap
- 5 June 2018

Projektet Postnomadiska landskap, finansierat av Vetenskapsrådet, placerat på Arkitektur- och designcentrum, undersöker möten och kollisioner mellan de nomadiska och nationella förhållningssätten till mark och landskap i området kring södra Lappland i ett postkolonialt feministiskt perspektiv. Detta geografiska område överlappar flera regionala gränser och län, och har historiskt setts som ett gränsland mellan den sydskandinaviska kulturen och den samiska kulturen.
Sverige har en kolonial historia, och myndigheterna har erövrat/ trängt undan den nomadiska ursprungsbefolkningen och aktivt assimilerat den in i ett nationellt förhållningssätt till landskap, där en bofast livsstil med individuell äganderätt till mark som särskiljs från andra var det enda livsmönster som accepterades. Projektet struktureras kring en skidfärd i det samtida landskapet där konstnärliga verk produceras på olika stationer viktiga i historien om koloniseringen av södra Lappland. Skidor utgör en arkeologisk markör för samisk identitet i materiell kultur, och är i projektet en symbol för det nomadiska förhållningssättet till landskap.