PSYKE - - Studio 44

PSYKE
- 4 May 2014

Från FAS deltar Inger Bergström, Emma Göransson och Lotte Nillson-Välimaa

"Själ, själsliv, sinne. Benämning på det som man föreställer sig håller ihop och är basen för tankar, känslor, sinnesreaktioner, motiv, drifter och behov, även sådana som för tillfället inte är medvetna."
ur Psykologilexikon, Natur & Kultur

18 konstnärer, medlemmar i Studio 44, visar i denna utställning självreflekterande verk.

Medverkande:
Madeleine Aleman | Inger Bergström | Agneta Björklund | Jannike Brantås | Annica Einarson | Rikard Fåhraeus | Emma Göransson | Christina Göthesson | Karin Häll | Andréa Hösel | Oscar Johnström | Fredrik Landergren | Monica Larsson | Monika Masser | Måns Müllner | Lotte Nilsson-Välimaa | Björn Olsén | Kenneth Pils | Paula von Seth