"The Sacred Room of Blue and Unknown Water" - Jeanette Schäring - ViskansDotter --- - Edvik, Stallbacken Kultur, Sollentuna

Jeanette Schäring - ViskansDotter ---
"The Sacred Room of Blue and Unknown Water"
- 12 May 2024

Välkommen på Vernissage kl.13.00 den 9 mars

Vernissage med samtal mellan konstnären Jeanette Schäring och Professor Jonas Bergquist, analytisk neurokemi Uppsala Universitet. Hur kan konst och vetenskap samarbeta?

 

 

Med ett vetenskapligt inspirerat förhållningssätt, undersöker och skapar Jeanette Schäring tillsammans med människor på platsen interaktiva installationer om vatten och färg som undersöker ekologiska sammanhang och processer. Genom verken belyser hon vikten av observation, närvaro, skönhet, skörhet och människors relation till vatten och färg, men också om de mer än mänskliga intelligenser som finns i vår ekosfär och tillhörighet i en djupare mening?

Schärings utställning "The Sacred Room of Blue and Unknown Water" länkar samman vår relation till vatten och hon utmanar våra förnimmelser av färg, genom att påvisa betydelsen av att se färg och fibrer som förmedlare av historia och kulturella värden och som främjare av ekologisk inspiration och tacksamhet. 

Schäring har i över ett decennium arbetat nationellt och internationellt med vatten och dess rättigheter under titeln ”Whose Water are you?”, (vilken vattenkropp är du) där hon forskar konstnärligt på vatten, växter, färg och ljus genom vilken färgen från kraftfulla växter förbinder människor genom livslopp och perception.

Vatten, växter och deras associerade färger och dofter framkallar en känslomässig atmosfär, som hon noggrant detaljerar, belyser och visualisera på olika sätt, och hon ger därmed uttryck för ett ekopoetiskt sensuellt intrasslat tillstånd som fluktuerar mellan allt levande i vår ekosfär.

-Färgerna som växter uppvisar har förmågan att förstärka vår sensoriska perception och fördjupa vår förståelse av inveckling, substans och andlighet. De har kapaciteten att öka vår medvetenhet om den förtrollning som finns i universum, säger Jeanette Schäring

 

Under utställningstiden händer det mycket spännande i utställningen med lunchföreläsningar, Kungliga musikskolan, barndans föreställning. Se mer information https://www.sollentuna.se/uweb/edsvik/stallbacken-kultur/

 

Välkommen på Vernissage kl.13.00 

Vernissage med samtal mellan konstnären Jeanette Schäring och Professor Jonas Bergquist, analytisk neurokemi Uppsala Universitet. Hur kan konst och vetenskap samarbeta?

Edsvik, Stallbacken Kultur, Landsnoravägen 42, Sollentuna 

Välkomna!

 

Jeanette Schäring https://www.jeanettescharing.net/