Spinna Tid - - Österlens museum

Spinna Tid
- 20 June 2024

Anna Lindkvist Adolfsson - Elizabet Christiansson - Ellen Skafvenstedt - Emma Göransson - Gunnel Pettersson - Jeanette Schäring - Leyun Wang - Lenka Jonesson Deker - Maria Wahlgren - Margareta Danhard - Monika Pettersson - Olesia Valko - Takao Momiyama - Victoria Brännström


Ta gärna del av konstnärernas verktexter, bilaga längst ner på sidan.


Det fanns en önskan i nätverket Fiber Art Sweden/ FAS om att jobba mer tillsammans. Det sammanträffade med Region Skånes utlysning av medel för residensverksamhet med lokal samverkan och utbyte med Ukraina som tematik. FAS är ett nätverk av konstnärer som verkar med textila medel och metoder och som befrämjar diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären.

Vi blev 13 konstnärer från FAS från olika delar av landet, tillsammans med en inbjuden konstnär från Ukraina. I september 2023 träffades vi hemma hos Takao Momiyama och Gunnel Pettersson, på Glimminge hallar och i Gislövs smidesmuseum och byagilles lokaler. Vi besökte Tommarps Ullspinneris museum, Österlens museums textila samling och Matilda Pyks allmogefår som betar i Östra Hoby. Några iskalla dopp i havet blev oförglömliga.

Våra olika erfarenheter gav perspektiv på hantverk och det industriella kulturarv som vi fick ta del av under besöken. Intrycken gav frågor. Hur tar man del av en plats? Var kommer mönstren och färgerna i textilierna ifrån? Hur förhåller sig åkdynornas berättelser till dagens berättelser? Hur kunde den industriella utvecklingen gå så fort och sedan bara lämna maskinerna tysta? Hur hänger den splittrade värld vi lever i ihop? Vilka besvärjelser behöver vi uttala?

Under några intensiva dagar experimenterade vi. Ullen som fåret Berta delat med sig av, sländan, spinnrocken och färgväxterna krävde att vi gav av vår tid för att något nytt skulle uppstå. Inspirerade åkte var och en hem och det individuella arbetet tog vid. Det är respektive konstnärs gestaltningar som ni får ta del av i utställningen.

Här finns det bilder från workshopen i september >>

Tack till
Garvaren, Österlens museum
Tommarps Ullspinneri
Fårägare Matilda Pyk
Gislövs Smidesmuseum och byagille
Swan och Artists at Risk

"""""""""""""""""""""""""

Österlens museum
Storgatan 24
272 31 Simrishamn

 

Med stöd från Region Skåne

region skåne