Syskon - - Studio 44

Syskon
- 28 September 2008

Syskon, Studio 44, Stockholm, 2008

Från FAS deltar: Inger Bergström, Lotte Nilsson Välimaa, Helena Widén, Katarina Wiklund

Syskon
Det fascinerande med syskonrelationer är att man på något sätt alltid måste förhålla sig till sitt/ sina syskon. Syskonrelationer innehåller konkurrens, avundsjuka, sårad stolthet, kärlek, sorg och upplevelser som du inte delar med någon annan. Syskonrelationer hamnar ofta i skymundan, när kärleksrelationer och relationer mellan barn och föräldrar hamnar i fokus. Det går förstås att säga upp bekantskapen, men syskonet/en finns ändå så invävt i din eget livsöde, så en total separation är inte möjlig utan att du förlorar stora delar av dig själv och din historia.

Utställningsidén är att förhålla sig till begreppet syskon på ett öppet sätt med många infallsvinklar. Det kan vara både i bemärkelsen två verk som är ”syskon” dvs besläktade eller hör ihop på ett särskilt sätt. Det kan vara en annan konstnär som den utställande medlemmen känner syskonskap med och som medlemmen vill arbeta tillsammans med. Det skulle också kunna vara att man gör ett projekt tillsammans med ett faktiskt syskon som redovisas på utställningen. Det kan också vara verk som behandlar relationer mellan syskon.

Curator: Susanne Höglund Holm, Studio44 >>>