Ta Hand Om - Monica Nilsson - Galleri Se Konst

Monica Nilsson
Ta Hand Om
- 2 June 2018

Vernissage 12 maj kl 12-15 i närvaro av konstnären. Välkommen!

Galleri Se Konst
Slaggatan 20
Falun

Textila fragment , kläder och personlig rekvisita lyfts in i utställningsrummet. Hopvikt, travat och noggrant formerat.

Ett dubbelt sätt att se på textil, laddat av minnen, och samtidigt formellt.

I samspel med lätta fotobaserade collage som vittnar om tid och förgänglighet letar hon sej fram mot tygets väsen där historier och livsöden finns härbärgerade.