Textil trilogi, del 2 - en viss kontroll - - KA Almgren sidenväveri och museum

Textil trilogi, del 2 - en viss kontroll
- 12 November 2022

KA Almgren sidenväveri & museum , info@kasiden.se

Repslagargatan 15 a - öppet mån - lör 12-16

    VÄLKOMNA PÅ VERNISSAGE FREDAG 7 OKTOBER KL 16 - 18

Pauline Burke-Clason framför musikstycket Ljudväv på harpa, specialkomponerat till utställningen av Alexandra Quensel.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    

      EBBA ANDERSSON       EMILIA ELFVIK      HELI TUORI LUUTONEN

                       TOMAS ROBEFELT     GRETHE WITTROCK

 

Textil trilogi del 2 – en viss kontroll

Textil trilogi är en serie om tre utställningar med nordiska samtidskonstnärer inom det textila fältet i ett samarbete mellan Fiber Art Sweden (FAS) och K A Almgren sidenväveri & museum (Sidenväveriet).

Trilogi är ursprungligen benämningen på den svit av tre dramer som i antikens Grekland uppfördes i en följd. Numera kan benämningen användas friare om verk i tre sammanhängande men var för sig avslutade delar.

Sidenväveriet är ett industrihistoriskt museum och ett fortfarande fungerande väveri. Det är lätt att falla in i romantiska idéer om svunna tider när man träder in i vävsalen. Den fysiska miljön är betagande rent estetiskt – färgerna, ljuset, materialen och mekaniken. Besökaren får anstränga sig att också tänka – arbetarhistoria, industrialism, textil produktion, handel, för att nämna några komponenter som kanske inte omedelbart drabbar sinnet.

en viss kontroll är underrubriken i del 2 av Textil trilogi.

Granskar man en väv, vilken som helst, gärna med förstoringsglas, så inser man snabbt att den består av en herrans massa trådar som alla är organiserade enligt en plan. Trådar korsas, går över och under varandra i rät vinkel, byter färg, skapar texturer och mönster. Ibland helt läsbart och begripligt, varje individuell tråd går att följa och förstå, ibland ett mysterium – hur kan det bli en ros, hur kan glansen skifta? Ingenjörskonst, matematik! Samt givetvis tålamod, skicklighet och många andra färdigheter. En väv är på något vis sinnebilden för ordning. En ”tät väv” använt som metafor inger förtroende, att något är under kontroll. I jaquardvävsstolen i vävsalen har 4800 tunna silkestrådar var för sig trätts genom sitt solvöga, ordnats in i ett system och gjorts redo för att ta emot och omsluta inslaget och binda fast trådarna till något mer hanterbart och solitt, ett tyg, en väv. Alla dessa tusentals silkestrådar har innan de ens kommit i närheten av vävstolen ordnats och förberetts på olika vis. Det har funnits många tillfällen där något kan gå fel, bli trassligt, inte gå att reda ut eller ens att felsöka - tappad kontroll skulle det kunna kallas. Det är lätt att få tvångstankar kring begrepp som kontroll, då kaoset inte är längre en blinkning bort.

Vi människor är olika disponerade för att upprätthålla kontroll. För vissa faller det sig alldeles naturligt, det är enkelt och logiskt. Man sorterar lätt och självklart in rätt sak på rätt plats (och hittar det också) enligt ett system som man själv begriper sig på. Den amerikanske psykologen Julian B. Rotter (1950) menade att kontrolluppfattning ytterst handlar om ett mänskligt behov av att förstå sitt liv, att tillvaron har en förutsägbarhet och är begriplig. Hur skönt är det inte när man känner att man har koll på läget? Åtminstone till en liten del, åtminstone för en liten stund.

Att bli kontrollerad är en annan sida av saken. Där ingår nästan alltid en hierarkisk ordning, en maktutövning enligt demokratiska grundlagar eller självpåhittade regler.

 Att uppleva att man har kontroll över sitt eget liv är en grundsten i att uppleva lycka enligt forskningen.

Kontroll kan vara att se sambanden, fatta rytmen, att andas lugnt. Det kan vara att lägga allt i en stor hög, ordnat efter färg, storlek, årtal eller vad som helst som är logiskt rent subjektivt.

En konstnärlig praktik innehåller så gott som alltid ett risktagande. Är processen absolut förutsägbar så kanske det inte längre handlar om konst utan om tillverkning. X-faktorn är ett begrepp som används inom många verksamheter. Att lämna utrymme för det oväntade, för överraskningen, att släppa kontrollen, att vara öppen. Att släppa kontroll förutsätter att man alls har kontroll – eller för att vara noggrann, upplever att man har kontroll. En viss kontroll åtminstone.

Anna T Wolgers

curator

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CURATOR

Anna T Wolgers 

konstnär, medlem i Fiber Art Sweden, professor i Textilkonst på HDK-Valand 2014-2022

” I mitt arbete som professor på Hdk har jag mött så många studenter och haft så många intressanta och utvecklande samtal om konst och konsthantverk. Det har påverkat mig, och jag känner mig alltmer upptagen av att undersöka och förstå den materialbaserade konstens betydelse i våra liv. Det är meningsfullt att skapa konstnärliga sammanhang för både konstnärer och publik. Vi berikar oss, sinnligt och intellektuellt.”

Kontakt: annatwolgers@gmail.com

Länkar: www.fiberartsweden.nu www.annatw.se https://www.gu.se/evenemang/nerver-examensutstallning-konsthantverk-kandidat-och-master https://www.fiberartsweden.nu/index.php/event/utstallning/textil-trilogi-del-1-manniskan-ka-almgren-sidenvaveri-och-museum

 

KONSTNÄRER

Ebba Andersson

bor och arbetar i Malmö

kandidatexamen i textilkonst, HDK-Valand 2021. 

” Med hjälp av en manuell stickmaskin skapar jag bilder i intarsia. Bilderna föreställer ett rum, abstraktioner av ett arbetsliv och digital teknik.”

Kontakt: ebba.m.andersson@gmail.com www.instagram.com/ebb.ands 

 

Emilia Elfvik

Bor och arbetar i Göteborg

Textilhögskolan Borås, 2015

MFA Applied Arts and Design, Textile- Body-Space, Hdk-Valand, Steneby. 2020

” I en utforskande och experimentell process söker jag enkla principer i komplexa textila tekniker, för att omarbeta och utmana upplevelsen av textila material, objekt och processer. Mitt arbete Pushing Embroidery var ett av de vinnande bidragen i Ung Svensk Form 2020”

Kontakt: emiliaelfvik@gmail.com

Länkar: www.fiberartsweden.nu www.emiliaelfvik.com

 

Heli Tuori Luutonen

Bor och arbetar i Helsingfors, Finland

Konstindustriella högskolan, Helsingfors, - 81

”Jag har ställt ut mina verk i Finland och utomlands, tex som årets textilkonstnär deltog jag i Finsk Formgivare 2011 utställning, som visades även på Stockholms Finlands-institut.

Flera mångåriga konstnärsstipendier från Finska staten och Finska kulturfonden har möjliggjort att jag har kunnat koncentrera mig långsiktigt på mitt konstnärligt arbete.”

Kontakt: htuori_l@welho.com

Länk: http://www.lokalheksinki.com/

 

Tomas Robefelt

Bor och arbetar i Stockholm

Textilhögskolan Borås

HDK Göteborg

”Min grund är textila tekniker men de senaste åren har jag utforskat papper, bokbinderi och lådor, både hantverksmässigt och konstnärligt. Områden jag arbetat mycket med är stickad och valkad ull samt shibori, en reservagefärgnings¬teknik i japansk tradition. Jag har ställt ut i Sverige, Mexiko och Kina. Senaste utställningen var Papper! på Sadelmakarlängan, Österbybruk.”

Kontakt: tomas@robefelt.se

Länk: www.fiberartsweden.nu https://www.instagram.com/papperopapp/ https://www.instagram.com/astoryoftextile/

 

Grethe Wittrock

Bor och arbetar i Köpenhamn och på Gunderslevholm, Danmark

Danmarks Designskole

Kyoto Seika University, College of Fine Art, Japan 1992

”Grethe Wittrock är en internationellt erkänd textilkonstnär. I USA representeras hon av Browngrotta Arts Gallery. Hon har erhållt ett 3-årigt abetsstipendium från Statens Kunstfond, hon har varit på artist in residence i New York och i Washington DC på Halcyon Arts Studio. Senast har Grethe Wittrock arbetat på Bruunshaab Gl. Papirfabrik i Viborg där hon skapat verk av papper, jord och växter inför en soloutställning, At slå rødder, den arbejdende museums-fabrik.

Kontakt: grethe.wittrock@post.tele.dk

Hemsida: http://www.grethewittrock.com/