Textilism - - Mindepartementet, Kungl. Konsthögskolan

Textilism
- 27 November 2011

Utställning, film-screenings och samtal. Fre-sö 11.00-17.00
Om världshandel och om veckade platser.
Om de som syr våra kläder och om oss som bär dem.
Om textil och begär.

Deltagande från FAS Margareta Klingberg, Mona Pettersson och Katarina Wiklund.