We Lingered There - Sonja Löfgren-Birch - Galleria Duetto

Sonja Löfgren-Birch
We Lingered There
- 19 December 2021

Kalevagatan 15, 
Helsingfors

 

Jag sitter vid mitt arbetsbord norr om Stockholm, i en gammal industrilokal som väntar på rivning. På väggen intill har jag tejpat mina nya verk. Nu är det dags att sammanfatta och kristallisera mina tankar över det gångna året. 

Mer än någonsin tidigare har görandets och varandets obestämda process styrt motivet. Jag har arbetat i en tid som stått still, undvikit folksamlingar, cyklat och promenerat i min nära omgivning. 

Jag fokuserade min blick nära för att finna former och färger. Ur mitt arkiv grävde jag fram minnen från världen utanför. 

Mina tankar gled från föreställande till abstrakt. Skarpt och suddigt.  Jag observerade världen genom mina nya läsglasögon.

 

Stort tack till Svenska kulturfonden i Finland för att stödja mitt arbete.