Inställt Salongssamtal X 3 - Jan-Erik Lundström och Olof Marsja - Samtal

Jan-Erik Lundström och Olof Marsja
Inställt Salongssamtal X 3

Vi ställer in salongssamtalen men återkommer förhoppningsvis under hösten 2020.

Välkomna då till intressanta samtal kring angelägna teman.


""""""""""""""""""""""
Känslans och kunskapens material
Jan-Erik Lundström/ curator, kritiker och Olof Marsja/ konstnär. I samtal med Petter Hellsing

Ett samtal om materialens emotionella repertoar, om kunskapens former och om det samiska hantverksbegreppet duodji. 

Hur förhåller sig den konstnärliga praktiken till materiens livsformer? Vad kan vi lära av ett hantverksbegrepp och en tradition som sätter in konstverket i ett större sammanhang, där livsvärld, andlighet, material och den kreativa processen inte går att skilja från konsten? 
 

""""""""""""""""""""""

Att vara världen
Ingela Ihrman, konstnär, i samtal med Petter Hellsing

Ett samtal om att närma sig naturen genom den egna kroppens erfarenheter. Ingela utforskar samexistensen med andra livsformer med en poetisk inlevelseförmåga som suddar ut gränsen mellan vi och dom. 

""""""""""""""""""""""

Vad gör vi efter alltings slut?
André Gali, konstkritiker, i samtal med Petter Hellsing, konstnär

Ett samtal om object-oriented ontology och dess relation till handens arbete. Har hantverket en roll att spela
i ett ekologiskt nödläge där människans relation till materian söker nya former för samexistens.


"""""""""""""""""""""""

Läs om tidigare Salongssamtal i FAS regi >>