Skrivel-skravel - Ellen Skafvenstedt - Work in progress

Inscannat zoomklotter och diverse skolkteckningar som tagit form parallellt med övrigt arbete, men med potential att bli någonting som står för sig… more

Beredelserum – Ofrihetens rum - Margareta Danhard - Work in progress

Beredelserum – Ofrihetens rum – att vistas i rum med tentakler mot en svunnen tid: Jag samlar ihop anteckningar och bilder från projektet… more

Porträtt av ett fjäll - Emma Göransson - Projektbeskrivning

Jag utforskar mänskliga relationer till natur- och kulturlandskap över tid. Genom installationer, aktioner och objekt reflekterar jag över filosofisk… more

Landskap - Elizabet Christiansson - Work in progress

Vävarna är ett sätt att beskriva landskap. Det yttre landskapet som passerar förbi på promenader i skogen vid havet. Det inre landskapet av känslor… more

Alkemistens ateljé - Karin Kannisova Jonsson - Work in progress

Alkemi är både vetenskaplig och magisk. Alkemin utövas med hjälp av ritualer, besvärjelser och hemlighetsfulla experiment. Ett särskilt stort behov… more

Kollektiva processer - Arvbetagelse - Work in progress

Arvbetagelse är en konstellation av konstnärer som sedan 2014 undersökt teman inom textilt kulturarv med utgångspunkt i kollektiva arbetsmetoder.… more

Koreografiska utflykter - Carina Marklund - Samarbetsprojekt

Under maj 2020 arbetade jag med kostym för Koreografiska utflykter initierat av koreografen, dansaren och dramaturgen Jannine Rivel. Projektet blev… more

På mitt arbetsbord - Sonja Löfgren - Work in progress

Projektet jag just nu arbetar med baserar sig på mina intryck och anteckningar av Jyväskylä, en stad i mellersta Finland.  Arkitekturen, färger,… more

Vandringar i landskapet - Lenka Jonesson Deker - Work in progress

VANDRINGAR I LANDSKAPET. VARJE BILD BÄR PÅ EN BERÄTTELSE – GEOLOGISK, BOTANISK ELLER BARA ETT AVSNITT FRÅN STADSBILDEN. FÄRG, STRUKTUR, KONSTRUKTION… more

Inkapslad, 2019 - Kristina Skantze - Work in progress

Är det möjligt att bevara känslan av något levande, eller berövas livet sin kraft när det kapslas in och blir till ett fruset ögonblick? Mina… more