Approaching a fortress - Reclaiming space - Kerstin Lindström - Mark Rothko Center

Kerstin Lindström
Approaching a fortress - Reclaiming space

Vem skapar historien om en fästning?
En historia skriven av män.
Om makt, krig, attack och försvar.
”Whatchers” och ”Mapping”, en serie verk som vidgar den direkta
relationen och en lyhörd dialog mellan objekt och omgivning.

I november 2015 deltog Kerstin Lindström i ”Fortress man”, II Textile International Symposium på Mark Rothko Center i Daugavpils i östra Lettland. Mark Rothko Center utgör en liten del av en 2 kvadratkilometer stor fästning. Fästningen började byggas 1810 för att stärka Rysslands
försvar mot Napoleon. Platsen är laddad med den dramatiska historia som Lettland genomlevt .
Inom området finns lämningar från epoker där spåren av krigets ansikten lever kvar. Regionen har under olika perioder kontrollerats av Ryssland, Polen, Tyskland och Lettland.
Krigsskola, koncentrationsläger, vapenförråd, statsfängelse, artilleri förband.
Inga spår av kvinnor och barn.

Med stöd från Konstnärsnämnden och Kulturfond Nord

www.kerstinlindstrom.seWho creates the history of a fortress?
A history written by men.
About power, war, attack and defense.
”Whatchers” and ”Mapping”, a series of work
expanding the direct relationship and responsive
dialogue between object and environment.

In November 2015 Kerstin Lindström took part in “Fortress man”, II International Textile Art 
Symposium at the Mark Rothko Center in Daugavpils, eastern Latvia. Mark Rothko Center
takes up a small section of a fortress that covers 2 square kilometres. Construction work on
the fortress began in 1810 to strengthen the Russian defences against Napoleon. The place
is charged with the dramatic history that Latvia has lived through. The area contains relics
from different eras, where the consequences of the faces of war remain. The region has at
various periods been under Russian, Polish, German, and Latvian control.Military academy,
concentration camp, armoury, state prison, artillery unit.
No trace of women or children.

Supported by the Swedish Art Grants Committee and  Nordic Culture Point

www.kerstinlindstrom.se