Fältvandring/Field Walk - Gunnel Pettersson - Work in progress

Gunnel Pettersson
Fältvandring/Field Walk

“Fältvandringen” är en fullskalig landskapsinstallation med bovete och fältvandringar/performance som kommer att vara en del av Agrikultura som äger rum utomhus i Hyllie, Malmö 1 juli - 3 september 2017. Agrikultura är en utställning med installationer, måltider, performance, urbana interventioner osv.
http://agrikultura.triennal.se/sv/

Sedan en tid driver jag projektet Odlingen där jag försökte gå utanför gränserna för konstinstitutionen och har agerat i andra sammanhang. Via den konstnärliga undersökningen har jag kommit i djupare dialog med grupper som jag annars inte skulle möta, och med det kanske också nått olika resultat. Jag har använt bovete som en inspirationskälla - som en agent.

Med hjälp av delprojektet Bovete Österlen har odling av bovete initierats i sydöstra delen av Sverige, vilket i sin tur har lett till utveckling av livsmedel. I samarbete med Hushållningssällskapet, har jag ordnat fältförsök och fältvandringar för jordbrukare parallellt med att jag gjorde föreställningar/performance. Genom att ta upp odling av en bortglömd kulturväxt har innovation, kunskapsutbyte och demokratiska aspekter av landsbygden i förhållande till stadsutveckling problematiseras.

Fältvandring/Field walk - rural-urban as connected public spaces. “Fältvandringen” will be a part of Agrikultura in July/August 2017. An exhibition of public artworks, installations, meals, performances, urban interventions, and events to take place outdoors in Hyllie, Malmo