Förlagan – fortsättningen - Frida Berntsson - Work in progress

Frida Berntsson
Förlagan – fortsättningen

Förlagan – fortsättningen
Undersökande arbete utifrån den textila förlagan.


En efter en annan - om den textila förlagan

Den textila förlagan har sin grund i forna tidens arbetsuppdelning då kunskaperna om textilt arbete förmedlades från generation till generation. Den äldre generationen hade en bestämd uppfattning om hur textilierna skulle framställas och se ut, vilket man höll fast vid och förde vidare. Även professionella och yrkesutövare förmedlade mönster och motiv i tryckta märkböcker och veckotidningar, vilka i sin tur fungerade som ett underlag för de som saknade erfarenhet av det textila arbetet. Förlagan kunde med enkla metoder kopieras och reproduceras.

I textila samlingar som jag besökt hittade jag förlagor för textilt arbete; ifyllda pappersark, broderiböcker och märkböcker där bilder, former och stygnkombinationer presenteras som en grund för reproduktion av mönstringar. Dessa mönstringar återkom på textilierna.

Tidigare har jag alltid avfärdat förlagan som ointressant och intetsägande, som ett osjälvständigt kopierande där former upprepas utan en konstnärlig avsikt. Denna åsikt har förmodligen sin grund i konsthistoriens beskrivningar av hur användandet bidrog till att textilier framställdes i otaliga identiska exemplar som saknade originalitet, vilket även påverkade värderingen av resultatet. Det betraktades som opersonligt, amatörmässigt, hantverksbetonat och utan någon intellektuell drivkraft, det var inte något som jag ville förknippas med.

Men, jag valde med noggrannhet ut en textil ur samlingarna som fick tjäna som en förlaga för mitt arbete. Förlagan var ett broderat avslut av ett hängkläde och formerna kände jag väl igen. Symmetriska blomformer, proportionerliga stjärnor och snöflingor, rektanglar i diagonala rader och urnor speglade mot varandra. Jag kunde också relatera mönstringen till min egen bakgrund. Liknande prydnadssöm hade jag sett i mina far- och morföräldrars hem under min uppväxt, en typiskt traditionell allmogesöm med ursprung i en folklig tradition.

Förlagor som väljs ut kan ses som en integrerad del av den textila verksamheten. Den består av stilistiska val och tekniska lösningar där varje enskild mönstring, disposition och placering skapar mening för de som brukar den. Resultatet blir personligt med hänsyn till det nya sammanhanget. Samtidigt går det att spåra förändringar som gjorts tidigare och härleda till ett original. Följaktligen synliggörs även originalet i det nya sammanhanget och även de gemensamma processer som pågått i århundranden. Bakom det färdiga arbetet står flera individer, den som skapat originalet och de som vid olika tillfällen utfört arbetet. För mig skakar det om min tidigare förståelse.