Indigoprojekt - Leyun Wang - Work in progress

Leyun Wang
Indigoprojekt

Möte i tid och rum genom den stora färgen - indigo Del VI

Indigoprojekt med School of Art & Design på Guangdong University of Technology (UDUT)

.

Jag har under många år hållit på med projektet. Alltifrån att lära mig allt om indigo och att utforska indigofärgningsmetoder i olika länder till engagemang i workshops och utställningar.I projektet samarbetar jag med Eva Rosengren och School of Art & Design på Guangdong University of Technology (UDUT). I det två veckor långa projektet deltar två lärare från universitetet samt fem mastersstudenter och sju kandidatstudenter och är i form av workshops, föreläsningar, praktiskt arbete och en utställning.Syftet med detta projekt är:
- att framtidens designers ska kunna förstå kulturarvet och traditionellt organiska indigofärgningsmetoder, och att utveckla medvetenheten om begreppet hållbar design.

- att med utgångspunkt i traditionella tekniker kunna uttrycka sig med ett personligt och modernt formspråk, att föra vidare de traditionella teknikerna och samtidigt utvecklas i takt med de nya tiderna.

- att förhoppningsvis bidra till att främja utvecklingen i etniska minoritetsområden och inte minst att förbättra villkoren för de marginaliserade kvinnorna i dessa områden.

- att främja dialog och förståelse genom att skapa ett möte mellan Sverige och Kina, nutid och tradition.

Det råder ingen brist på forskning inom hållbar design, men mycket arbete återstår när det gäller att kombinera teorin med praktiken. Därför är syftet med indigo-projektet att tillgodogöra sig teoretiska kunskaper och internalisera det i det praktiska arbetet, med särskild betoning på själva praktiken - ”learning by doing”.

Se ytterligare fler bilder här >>