Låt oss tala som fåglar - Victoria Brännström - Work in progress

Victoria Brännström
Låt oss tala som fåglar

Jag har, genom att tränga in i en för mig okänd värld – intresset för fåglar – gjort ett försök att förstå hur upplevelsen och känslan av symbios och samhörighet med naturen och naturens väsen ser ut och hur det kan ta sig uttryck.

Genom naturidkares seriositet och energi söker jag hitta ett språk och ett uttryck för upplevelsen av naturen och nyttjandet av den och där tror jag mig också se uttrycket för en längtan efter detta symbiotiskt tillstånd.

Fåglar! Video/text 8.06 min
Utifrån boken Svenska fåglar av Folke Rösiö har jag byggt upp en text där jag lyfter ut och leker med Rösiös beskrivningar av fåglar. Språket i Svenska Fåglar har en kraftfull retorik och ton och rymmer både passion, poesi och kampanda förutom en rik beskrivning av fåglarnas levnadsförhållanden. Fri tolkning, kategorisering och bearbetning av bokens innehåll. Källa: Svenska Fåglar av Folke Rösiö, Saxoen & Lindström, Stockholm 1947.

Låt oss tala som fåglar Video/ljudverk 7.04 min
Genom att lära sig fåglarnas läten söker Bernt komma fåglarna nära. I ett helt liv har Bernt med klurighet, envishet och intresse interagerat med fåglar, från den första upplevelsen av samhörighet till en bred kunskap om fåglarnas liv och leverne. Visslare: Bernt-Erik Nordenström, Sorsele.

Video