Luftteckningar - Ulrika Berge - Bokprojekt

Ulrika Berge
Luftteckningar

En bok om det som växer ur Ulrika Berges händer.

I december 2017 kom boken Luftteckningar - Drawings in Air. En tvåspråkig betraktelse över konsten och livet.
Rikt illustrerad med bilder, bland annat av de rörliga skulpturer som Ulrika kunnat bygga tack vare ett projektbidrag för kostnadskrävande arbete från Konstnärsnämnden 2013.

Här visas några nerkortade sidor på svenska. Vill du läsa boken i sin helhet finns den digitalt på 
www.ulrikaberge.se eller beställ ett fysiskt ex på www.flugansforlag.se

"Ulrika Berges verk tar plats i rummet utan att tränga sig på. Åskådaren bjuds in i den spännande, men samtidigt lugnande oas som växtformerna bildar. Ett välkommet intrång i människovärlden."