Skisser - Harue Takami - Bokprojekt

Harue Takami
Skisser

Ett urval ur min fotodagbok. Bilderna är tagna 2018-19 inom ett begränsat område i nordöstra Småland och är en sorts skisser/ inspirationsbilder för mitt arbete. Bild 6-9 är installationer 2014-2018.

Några av fotografierna och installationsbilderna kan kom komma att ingå i ett kommande bokprojekt.
© Harue Takami