Skrivel-skravel - Ellen Skafvenstedt - Work in progress

Ellen Skafvenstedt
Skrivel-skravel

Inscannat zoomklotter och diverse skolkteckningar som tagit form parallellt med övrigt arbete, men med potential att bli någonting som står för sig själv. Samlar ihop anteckningsböcker och hittar former, mönster och en fartfylldhet som jag vill gå vidare med.