In Touch - The Royal Project - Monica Nilsson, Britta Carlström - Projektbeskrivning

Monica Nilsson, Britta Carlström
In Touch - The Royal Project

Projektet visas 11-18 september som en del i Points of Departure www.pointsofdeparture.se

Del 1
Avsikten med konstprojektet In Touch är att skapa en länk mellan två oförenliga världar, det kungliga slottet och korvkiosken. Det upphöjda och det folkliga träder fram, de speglar sig i varandra.

För att få tillstånd att angöra linan mellan de båda huskropparna har vi vänt oss till kung Carl Gustav och till kioskägare Runar Finnman med en förfrågan. Runar Finnman på Kalasglass har varit mycket samarbetsvillig. Från slottets sida har det däremot dröjt med ett besked och vår ansökan har löpt mellan olika ämbetsmän inom slottets förvaltning. Den första september fick vi avslag utan motivering från Hans Kunglig Majestät.

Del 2
Som en fortsättning och avslut på projektet väljer vi att utforma linan i sin helhet och förankra den i kioskens tak. Kanske kan kungen se den från sitt fönster…
Vi redovisar även idéskisser vid kiosken och ger den vår tribut genom att med konstens hjälp rycka den ur stadsbildens anonymitet under en veckas tid.