TVÄTT - Kerstin Lindström - Norra Orienten - en konstnärlig försöksstation

TVÄTT

Norra Orienten – en konstnärlig försöksstation

På Mariebergs gamla sågverksområde vid Ångermanälven i Ådalen har ateljéföreningen Norra Orienten verkat i mer är 20 år. Gruppen består idag av åtta konstnärer från Västernorrland. Under 2005-16 var området avstängt på grund av att stora halter av det mycket giftiga ämnet dioxin hittats i mark och byggnader. Fynd som krävde en omfattande sanering, en monumental tvätt.

Efter saneringen har NO återvänt och bjudit in allmänheten till tre större utställningar på platsen.

 

Berättelsen om sågen handlar om baggböleri, sågverkspatroner, fackföreningar och segelfartyg. Människor i rörelse med drömmar om en bättre tillvaro. Då som nu en plats där händelser byter position. Politiska rörelser, snabba cash och en natur som skakar. Mitt i det storpolitiska pågår en vardag med tvätt, mat, snoriga ungar och kalla golv. Det nära livet bärs ofta av kvinnor. På bruket, i vården, i hemmen. Vardagliga handlingar som sällan dokumenteras, problematiseras och belyses. Det finns anledning att oroas över utvecklingen välfärdslandet Sverige. Mina verk i Marieberg har alla haft anknytning till den berättelsen. Återanvända lakan och Falu rödfärg har varit de dominerande materialen i verken.    Kerstin Lindström

 

2020 Dusty New Fairground

Installationen HABITAT inledde mitt arbete på platsen. Verket visades i ett litet hamnkontor på sågverksområdet där förfallet av byggnaden samverkar med tankar kring pandemin och rädslan för att få sina lungor angripna av något osynligt och livshotande. En installation om vård och överlevnadsstrategier.

1-2 ANDAS

3 ÅTSTRAMNING

4-5 MENTAL GARDEN GLOVES

 

2022 SKÄRVOR/MÖNSTER

TANTER en platsspecifik installation

I boken Tanterna i Nyhamn skriver Gördis Selling om sin uppväxt i grannbyn Nyhamn under 30- och 40-talet. Berättelsen inleds med beskrivningen av sju tanter i byn som alla haft en viktig roll under Sellings uppväxt. Den ca 100 sidor tunna boken innehåller vardagliga berättelser om en ibland kärv men också kärleksfull uppväxt. Tvätt, kalla fingrar, husgris, goda kakor och trötta fötter. Rakt och enkelt berättar Gördis Selling om en annan tid i Marieberg, Sverige. En tid när sågverket gick på högvarv. Tanternas närvaro för att skapa en trygg uppväxt utgjorde bärande fundament i tillvaron på sågen. Installationen SJU TANTER SJU TAK är en korskoppling av tankar kring betydelsefulla tanter och tak. På Mariebergssågen producerades virke av skiftande kvalitet. Ett bra virke utgör stommen i bärande konstruktioner. Det finns många typer av tak och av platser att kalla ett hem.

På ängen utanför det stora Magasinet hänger sju slitna lakan på svarta vädringsställ och fladdrar i vinden, placerade i riktning ut mot Ångermanälven. Sju vädringsställ med var sin grafisk form av olika typer av takkonstruktioner.

6-8 SJU TANTER SJU TAK

 

SKRIET FRÅN TVÄTTSTUGAN

Med hjälp av klassiska signalflaggor från sjöfartens sätt att kommunicera mellan fartygen lämnas här dunkla meddelanden från tvättstugan. Signalerna utgör ett poem från en annan sida av tantens tillvaro.

Skrotade lagerhyllor från området, kasserade lakan, Falu rödfärg och klädnypor utgör delarna i verket.

8-11 SKRIET FRÅN TVÄTTSTUGAN

12-13 Besökarna delade med sig av sina starkaste TANTMINNEN

14 Tanterna i Nyhamn av Gördis Selling

15 Installationen TANTER, Mariebergs Sågverksområde 2022

 

2023 STOREHOUSE STORIES

BÄRANDE

Ett verk om sköra konstruktioner och om behovet av beskydd. Verket bygger vidare på installationen SJU TANTER/SJU TAK som visades under utställningen SKÄRVOR/MÖNSTER 2022. De sju vädringsställen placeras i ett hörn av den väldiga Magasinsbyggnaden där ett milt ljus silar in i lokalen. Denna gång formar de en grupp. Framför vädringsställen är en liten röd skulptur placerad. En skör och bräcklig konstruktion som med svårighet bär sin egen form.

” Det krävs en by för att fostra ett barn”

16-18 BÄRANDE

 

Under våren 2024 färdigställs en bok om Norra Orienten.

I Norra Orienten ingår Lisa W Carlson, BjörnOla Lind, Kerstin Lindström, Birgitta Nenzén, Ina Palm, EvaLeena Skarin, Mats de Vahl och Ulla-Carin Winter

 

Projektet har under åren 2020-2023 erhållit stöd från

Statens Kulturråd Region Västernorrland Kramfors kommun Härnösands kommun och Längmanska Kulturfonden