Textil Konst på Konstfack - Veronica Nygren - Debattinlägg

Veronica Nygren
Textil Konst på Konstfack

(sorry, no translation)
Frågan om utbildningen är ännu idag, november 1999, långt ifrån löst. För ungefär ett år sedan slängdes textil ut, mitt i en termin, ur det s.k. konstblocket där det legat jämte foto, måleri och skulptur. Fortfarande med studenter där som tagits in via sina textilintressen, hävdade ledningen i konstblocket att det inte gick att samarbeta med textil som (utan ny professor efter VN som slutade 1994) inte drev gemensamma frågor framåt. Och istället för att tillsätta professuren ströks ämnet, ett välkänt grepp när pengarna och orden inte räcker till och ingen ansvarig finns på plats och försvarar ämnet.

Just nu planerar nye rektorn Lars Lallerstedt, att lägga ihop textil konst med textil design, inom samma institution som det var förr MEN UTAN EGEN PROFESSUR I KONST, vilket design har.
Frågan är vilka studenter som söker sig till en utbildning som kan bli som en blek kopia av ett begrepp från 1960-70-talet. Vad drömmer Lallerstedt om? Om det inte tillsätts en ledare som bevakar konstens intressen och utvecklar ämnet, tenderar det att dö i tysthet. DE ELEVER SOM HANN GÅ KONSTBLOCKET DEN KORTA TID TEXTIL INGICK DÄR, SÄGER ATT DET VAR FÖRST DÅ DE FICK EN UTBILDNING VÄRD NAMNET TEXTIL KONST. Och att det skulle vara absurdt att inte få samma möjligheter som andra studenter inom konst på Konstfack.

Medan textil konst låg på konstblocket var den utbildningen den enda i sitt slag i Sverige. Helt i linje med hur konsten ser ut idag, kunde alla fritt använda sig av alla medier. Textil konst är en ung och brännbar företeelse - och mycket gammal. Om man oå Konstfack ville se detta och erkänna ämnet som:
- en av de äldsta konsterna
- ett ämne med starka folkliga inslag och bärande på kunskap som dör ut om den inte lärs vidare
- ett ämne som får stryk nästan överallt där det tidigare haft ett självklart fäste

och inse att DET FORNA KONSTBLOCKET BEFANN SIG I ETT INITIALSKEDE OCH VAR ETT NYTÄNKANDE MED BARNSJUKDOMAR, så skulle man kanske få lite mer perspektiv på vad som håller på att hända.

Är inte dagens frågor kring textil konst på Konstfack, dess lednings interna problem om makt och fördelningspolitik snarare än om intresset finns för utbildning i ämnet?

undrar Veronica Nygren professor på Konstfack 1989-1994 / nov 1999