Allting har sin egen hemlighet. Blåeriets heliga rum (FILM) - Jeanette Schäring - Wärenstams , Borås

Jeanette Schäring
Allting har sin egen hemlighet. Blåeriets heliga rum (FILM)
- 12 March 2023

"I am braiding with naked skin, the hair of Gaia, and my grandmother, dyed blue I move into the cybernetic future, navigating with my ancestor's cells in special extension. Color vibrates with our senses and within our cells, it carries knowledge that is inherited and the aesthetics of honor and value. I roll and twist the color and fibers on my thigh, we share a secret." från filmen @Jeanette Schäring 

Från grönt till blått av indigoväxter och med färgningsprocesser som förbinder jorden och havet med himlen, blir blått inte bara en nyans utan en väv av ljus, energi, sinnlighet, ljud och rörliga kroppar. 

Med min kropp och sinne har jag undersökt långsamma biologiska fermenterings processer av en kyp av blått. Rent vetenskapligt så är kypen samhällen av mikroorganismer – bakterier för att starta anaeroba processer.

Möten med kraftfulla växter som Indigo och Vejde är för mig en sammanflätning och ett sensuellt intrasslat tillstånd bortom det fysiska jaget. Färgkypen blir för mig som en föränderlig kropp av bakterier som kommunicerar och väcker medvetenhet och verkar som ett slagmedium över rum och tid, mellan gamla berättelser, myter, fermenteringsprocesser - bakterierna och min fysiska kropp, men också med alla indigofärgare som har gjort detta före mig i tusentals år.

Färgkypen reagerar på förändringar i miljön och dynamiken och av mina händers bakterier, rummet och månen. Varje kyp har sitt eget sinne och behöver skötas med omsorg och matas och den behöver vila mycket. Med tiden byts samhällen av bakterier ut till nya sorters samhällen av bakterier. Bakterieaktiviteten slutar inte i dessa processer, den fluktuerar. Processen för att färga kan dö, men mikroorganismerna fortsätter att leva. Processen blir en sammanlänkningen av samexistens mellan olika livsformer, kraftfulla växter, tarmflorabakterier, universium och historia. @Jeanette Schäring

Filmen är en ekopoetisk essä och tar betraktaren på en personlig resa

Konstnärlig film Jeanette Schäring

Editor bild och ljud Denis Romanowski

Tack till Borås Stad kultur och Wärenstams