Boning - - Södertälje konsthall

Boning
- 2 November 2007

En utställning med fokus på konstnärernas skapande inre rum.

Medverkande från FAS: Eva Mozard, Anna-Lena Rydberg och Anna Sjons Nilsson.