Den undflyende tiden - Leyun Wang - Norrtälje konsthall

Leyun Wang
Den undflyende tiden
- 14 August 2022

Konst i Ån är tillbaka. Den 1 juli invigs årets utställning i Gustav II Adolf park klockan 12.00. 

Bengt Ericsson (C), ordförande i kultur och fritidsnämnden inviger utställningen och muralmålningen tillsammans med Helen Hedensjö, chef för Norrtälje konsthall. De deltagande konstnärerna närvarar och DJ Nikodeamus spelar.

Konst i Ån 2022

Årets Konst i Ån har hämtat temat från stadens 400-årsjubileum och belyser och ställer frågor kring hur olika äldre berättelser och historieskrivningar om staden kan påverka dess framtid. En historieskrivning i traditionell bemärkelse är oftast linjär och går från A-Ö. Hur kan olika konstnärliga processer öppna upp till förändring, samtal om staden och vara ett alternativ till den traditionella historieskrivningen?

– Konstverken belyser olika ämnen och lyfter upp platser kring å-rummet som betraktaren kanske inte tidigare uppmärksammat. Eftersom utställningen ofta innehåller flera olika material, uttryck och innehåll som skulpturer och installationer så står varje konstverk för sig självt och bär på en egen berättelse och identitet, säger Helen Hedensjö, chef för Norrtälje konsthall.

Utställningen har hållits årligen sedan 2002 och startades som ett konstnärsdrivet projekt. Sedan 2014 drivs Konst i Ån av Norrtälje konsthall. Deltagande konstnärer i år: Ina Eriksson, Leyun Wang, John Maclean, Linda Shamma, Melanie Wiksell och Aski Dahl, Mattias Bäcklin, Åsa Stjerna, Jan Carleklev, Sophi Vejrich.