FASIT - - Norrtälje konsthall

FASIT
- 30 March 2008

Vandringsutställning visad på:

26.1 - 30.3 2008 Kulturens Hus Luleå, 18.10 - 18.11 2007 Svensk Form Sthlm
30.3 - 22.4 2007 Husby Konsthall, 1.7 - 31.8 2006 Galleri Kaponjären Rindö Redutt
16.2 - 19.2 2006 Konst Mässan Sollentuna, 14.1 - 29.1 2006 Fullersta Bio Huddinge
26.11 - 14.12 2005 Norrtälje Konsthall, 8.10 - 26.10 2005 Konstfrämjandet Örebro

FASIT en installation av Fiber Art Sweden, 30 konstnärer och ett kontorslandskap.

Kontorsmöbler bildar ett landskap i utställnings-rummet. Arkivskåp och hurtsar av äldre modell utgör ett system som tycks både öppet och slutet på en och samma gång. Publiken möter en fiktiv arbetsplats. Ett kontorslandskap försjunket i dvala. Men vid närmare betraktelse finner man att varje låda och skåp rymmer ett konstverk. I någon låda kan man ta del av en sekreterares drömvärld. I en annan hittar man en medarbetare som dragit sig undan. Öppnar man dörren till ett skåp överraskas man av meditativt roterande blommor av kaffeskedar. Installationen fungerar i två riktningar. Kontorslandskapet tecknar vid första anblicken en sluten helhetsform men bjuder också in besökare att aktivt delta i utställningen.