Konst åt alla - - Folkets Hus

Konst åt alla
- 25 March 2018

KONST ÅT ALLA arrangeras av Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarna Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar. Idén är att ge människor möjlighet att möta samtidskonsten i sin närmiljö samtidigt som man förser sina mötesplatser med ny konst.
Sedan 1977 har organisationerna anslag från Kulturrådet till att köpa in konst till sina föreningsdrivna samlingslokaler. Man rör sig över hela landet. Denna gång hålls utställningen i Folkets Hus i Husum norr om Örnsköldsvik. Utställningen pågår 19-25 mars.
Bland 23 konstnärer verksamma i Västernorrland deltar från FAS Victoria Brännström, Kerstin Lindström, Margareta Klingberg.
Övriga utställare är Hasan Aslan, Olof Ahlström, Janne Björkman, Christer Carlstedt, Johanna Edgren, Björn Eriksson, Tanja Fred, Erik Heden, Karin Hesse, Ann-Kristin Källström, Maria Lagerborg, Sara Lindroth, Birgitta Nenzén, Jörgen Nilsson, Anna Norvell, Leila Porovic, Ida Rödén, Mats d e Vahl, Ulla-Carin Winter, Emil Östholm