Mönstervärldar - Textil 2005 - - Sveriges Konstföreningar

Mönstervärldar - Textil 2005
- 22 January 2007

En vandringsutställning under Textil 2005 i Sveriges Konstföreningars regi. Deltagande konstnärer:  Anna-Karin Bylund, Anna-Lena Carlsson, Britta Carlström, Tarika Lennerbjörk, Maria Wahlgren, Ulla West, Katarina Wiklund och Eivor Willbacka.  Tre seminarier arrangerades under utställningstiden med föreläsare bl a från FAS: Inger Bergström och Ulla West.

Utställningskatalog>>>