Vända blick - Petter Hellsing - Fiberspace Gallery

Petter Hellsing
Vända blick
- 28 March 2020

Fiberspace Gallery Katarina Bangata 40 116 39 Stockholm

Opening hours
Thurs & Fri 12–18
Sat 12–16
Other times by appointment only

The curator and author, Magnus af Petersens discusses Petter Hellsing’s work with him in a conversation recorded on the 22nd of March 2020. 

Någonting har hänt och vi står inför en förnyad relation till materialen.  Det är inte längre möjligt att betrakta världen omkring oss som livlös materia. Kanske har tingen en egen agenda, i alla fall kan vi inte bortse ifrån dom ekologiska konsekvenserna av vår brist på lyhördhet. Ett öppet möte med materialen, väcker hos dom flesta av oss djupt liggande kroppsliga minnen. Handen i fårets ull, tyngden av en sten eller knivens möte med trät, bär på skapandets löfte om att göra oss större som människor. Framställandet av ett ting är inte bara en mänskligt relationell handling, utan handens arbete är också en dialog som går inåt, mellan utförare/betraktare och materialet.

I utställningen på Fiberspace står materialet i fokus och jag letar efter sätt att låta det tala utifrån sina egna förutsättningar. Hur kan ett samtal mellan människa och material se ut? Verktyget blir här ett övergångs objekt, ett redskap som förlänger kroppen ut mot världen och sätter den i relation till andra krafter. Den kroppsliga handlingen, motståndet i materialet är av avgörande betydelse för en förståelse bortom tanken.