Inställt Salongssamtal X 3 - Jan-Erik Lundström och Olof Marsja - Samtal

Inställt Salongssamtal

Vi ställer in salongssamtalen men återkommer förhoppningsvis under hösten 2020.

Välkomna då till intressanta samtal kring angelägna teman.


""""""""""""""""""""""
Känslans och kunskapens material
Jan-Erik Lundström/ curator, kritiker och Olof Marsja/ konstnär. I samtal med Petter Hellsing

The Space in Between - - Katarina kyrka

Videostill, 2018 © Ditte Johansson

Ett kyrkorum innefattar historiska, kulturella, arkitektoniska och religiösa värden. Många söker sig till kyrkan av olika anledningar. Att söka sig till ett kyrkorum kan vara att få uppleva ett personligt inre rum i ett offentligt yttre rum, kyrkorummet. Ett varande som sker både inåt i det privata men även utåt i en gemenskap, det gemensamma rummet som vi kulturellt och historiskt delar.

Laboratoriet VI - - Almgrens Sidenväveri & Museum

Restmaterial, 2018 © Ulrika Wedin

Laboratoriet är en experimentyta på Almgrens Sidenväveri & Museum fritt kopplat till projektet Siden och Samtid, ett samarbete med det textila nätverket Fiber Art Sweden (FAS). Laboratoriet är inte ett utställningsrum i traditionell bemärkelse. Inga färdiga verk och genomarbetade installationer visas här. Det är istället processer, frågor och öppna förhållningssätt som visas och kommuniceras.