In Touch - The Royal Project - Monica Nilsson, Britta Carlström - Projektbeskrivning

In Touch - The Royal Project © Monica Nilsson och Britta Carlström

Projektet visas 11-18 september som en del i Points of Departure www.pointsofdeparture.se

Del 1
Avsikten med konstprojektet In Touch är att skapa en länk mellan två oförenliga världar, det kungliga slottet och korvkiosken. Det upphöjda och det folkliga träder fram, de speglar sig i varandra.