VISST - Ellen Skafvenstedt - Konstepidemin

VISST

Under sin utställning på Konstepidemin visar Ellen Skafvenstedt verket VISST; en platsspecifik, monumental väv som går på tvären genom hela Bergrummet likt en solid mur. Väven utgör en bild av en antagen underjordisk nedbrytningsprocess, som vi nu kan få en inblick i genom bergets port. Här syns förkastade föremål och material som arrangerats om enligt nya principer för att konstruera ett mönster i köttiga texturer.