ARTISTS O & FIBER ART SWEDEN: LÄNK - LINK - LINKKI - - Hanaholmen - Hanasaari

Paavo Halonen Ihoni on pehmeä/ Kom och håll om mej. Foto: Ulla Kokki

Konstnärsorganisationerna Artists O och Fiber Art Sweden har organiserat och curerat en gemensam utställning som visas på Hanaholmens galleri hösten 2021. Totalt 15 konstnärer från Finland och Sverige medverkar i utställningen med titeln Länk – Link – Linkki.

TRUNCATED ICOSAHEDRON – Site II - - SOFT galleri

Truncated Icosahedron. Film session att The Hallwyl Museum. Photo: Mirjam Lagergren

Inger Bergström & Lotte Nilsson Välimaa

I detta projekt fortsätter Bergström och Nilsson-Välimaa sitt konstnärliga samarbete med att återigen, idémässigt och materialmässigt, undersöka en ny plats och kontext. Truncated Icosahedron – Site II presenteras på SOFT Galleri i form av en installation bestående av en monumental "soft sculpture" i rörelse och ett videoverk med ljud utåt gatan.

From Lausanne to Beijing, International Fiber Art Biennale - - Academy of Fine Arts, Tsinghua University, China

Leyun Wang

Från FAS deltar: Leyun Wang, Margareta Klingberg, Petter Hellsing

//////////////

The Organizing Committee of the 11th ”From Lausanne to Beijing International Fiber Art Biennale”

General Curator: Lin Lecheng

Executive Curators: Ni Yuehong, Hong Xingyu

Organizer: 

Academy of Fine Arts, Tsinghua University

China Arts and Crafts Society