Arvbetagelse - - Konst-ig, Galleri Se Konst

Arvbetagelse - ett konstprojekt i dialog med det textila kulturarvet © Arvbetagelse

Vad händer egentligen när ett konstprojekt ska presenteras i bokformat? Allt det som pågått under flera år –det som har varit viktigt, rörigt, roligt, kraftfullt och konstigt ska här speglas eller sammanfattas på ett eller annat sätt. Om vi tidigare arbetat med gemensamma gestaltningar i utställningsrum finns här ett annat slags rum som tar form – bokuppslag ersätter väggar.