PSYKE - - Studio 44

Psyke - Studio44

Från FAS deltar Inger Bergström, Emma Göransson och Lotte Nillson-Välimaa

"Själ, själsliv, sinne. Benämning på det som man föreställer sig håller ihop och är basen för tankar, känslor, sinnesreaktioner, motiv, drifter och behov, även sådana som för tillfället inte är medvetna."
ur Psykologilexikon, Natur & Kultur

18 konstnärer, medlemmar i Studio 44, visar i denna utställning självreflekterande verk.