Everything Matters - - Kapsylen

Release av publikationen Everything Matters på Studio 44, Stockholm 12 oktober 2012

Reflektioner i text och bild kring ett tioårigt samarbetsprojekt mellan konstnärerna Inger Bergström,
Elizabet Christiansson,Tarika Lennerbjörk och Maria Wahlgren.

Två essäer ingår "Traditionen och gästforskningens villkor - om förutsättningarna för det konstnärliga projektet" Tradition Matters av Johanna Rosenqvist samt "Den dekorativa strategin" av Martin Sundberg. Dessutom Samtal